Anmälan till grundkurs

* = tvingande uppgift



Startdatum:

kurs 3: måndagar 31 augusti-12 oktober 2020 kl 18.30 till ca 20.30
kurs 4: måndagar 26 oktober-7 december 2020 kl 18.30 till ca 20.30

E-post adress:
Namn: *
Postadress:
Postnr och ort:
Telefon: *
Mobiltelefon:
Hundras och ålder: *
Hundens tilltalsnamn: *

Ev övriga upplysningar du vill lämna:

  • För att deltaga på kursen ska hunden vara vaccinerad mot valpsjuka, parvo och kennelhosta.

  • Kursledningen fritar sig från ansvar för skada eller förlust, som kan uppstå för hundägaren i samband med kurstillfälle.
    Kursdeltagare ansvarar själv för ev skada som förorsakats av egen hund under pågående kurstillfälle.